Ajankohtaista

Sujuva työ tiimissä – tärkeitä piirteitä huomioitavaksi

Sujuva työkulttuuri tiimissä on tavoiteltavaa, sillä se edistää tiimin tehokkuutta, yhteistyötä ja hyvinvointia. Laadukas ja vaikuttava vuorovaikutus luo menestystä ja vahvaa yhteyttä tiimin sisällä.  

Tärkeimpiä piirteitä tiimin sujuvassa työkulttuurissa on avoin ja rehellinen viestintä. Tiimin jäsenten tulisi voida avoimesti keskustella ajatuksistaan, ideoistaan ja huolistaan. Rehellinen viestintä auttaa estämään väärinkäsityksiä ja turhia riitoja. Sanallisen viestinnän lisäksi nonverbaalinen viestintä, kuten eleet ja ilmeet, ovat tärkeitä. Tiimissä on tärkeää varmistaa, että kaikki ymmärtävät viestit oikein ja kysymysten esittäminen on luonteva osa yhteistä dialogia. Hyvä viestintä tiimissä edistää tehokkuutta, vähentää väärinkäsityksiä ja luo vahvemman yhteyden tiimin jäsenten välillä. Se on elintärkeä osa onnistunutta yhteistyötä ja auttaa tiimiä saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Näistä syistä tiimin jäsenten ja johtajien tulisi tunnistaa oma tyylinsä, sen vaikutukset muihin sekä panostaa viestintätaitojen kehittämiseen ja ylläpitoon.

Sujuvassa työkulttuurissa tiimin jäsenet työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. He jakavat vastuuta ja tukevat toisiaan tarvittaessa. Tämän edellytyksenä on, että tavoitteet on selkeästi määritelty ja jokaisen roolit kirkastettu. Tiimin jäsenten on olennaista tietää, mitä heidän odotetaan saavuttavan. Työsuorituksen arviointi muuttuu mututuntuiseksi, vaikeaksi ja epäuskottavaksi höttöpuheeksi, jos ei ole selkeää, mihin se nojaa. Yksi isoista kuormitustekijöistä työssä liittyy juuri epäselviin odotuksiin ja hähmäisiin tai ylirealistisiin tavoitteisiin, joista syntyy myös valitettavaa hukkaa ja pahoinvointia. Tiimin jäsenten jaksamisesta ja motivaatiosta on pidettävä huolta myös tältä osin.

Johtajilla ja esihenkilöillä on tärkeä rooli vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämisessä toimimalla esimerkkinä ja tukemalla näitä taitoja tiimissä. Kaiken kaikkiaan hyvä vuorovaikutus on perusta tehokkaalle ja toimivalle työympäristölle. Se parantaa tiimien suoritusta, vähentää konflikteja ja luo myönteisen ilmapiirin, joka kannustaa saavuttamaan yhteisiä päämääriä. Hyvä vuorovaikutus edellyttää taitavaa kuuntelua ja kiinnostuksen osoittamista muiden näkemyksiin ja ideoihin. Sujuvassa työkulttuurissa arvostetaan erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja taustoja. Siinä pyritään luomaan inklusiivinen ympäristö, jossa jokaisen ääni pääsee kuuluviin. Tiimissä tavoitellaan avointa ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa kaikki uskaltavat ilmaista mielipiteensä ja tunteensa. Sujuvassa työkulttuurissa tiimin jäsenet myös antavat ja vastaanottavat palautetta toisiltaan. Näin voidaan keskittyä omiin vahvuuksiin, virheistä oppimiseen ja kehittymiseen. Laadukas vuorovaikutus auttaa tiimiä myös haasteiden tehokkaassa käsittelyssä.

Toimiva tiimi tunnetaan siis usein vahvasta ja tehokkaasta vuorovaikutuksesta sekä tiiviistä yhteistyötä edistävästä ilmapiiristä. Motivaatiolla on tässä ratkaiseva osuutensa. Motivoituneen tiimin jäsenet ovat innostuneita ja sitoutuneita yhteisiin päämääriin, mikä luo parempaa yhteistyötä ja tehokkuutta. Johtajien ja tiimin jäsenten tulisi panostaa motivaation ylläpitoon ja vahvistamiseen tiimissä. Tämä auttaa myös tiimin sitoutumisessa ja kilpailukykyisenä pysymisessä.

Sujuva työnkulttuuri vaatii kehittämistä ja ylläpitoon satsaamista. Näiden asioiden kehittäminen vie aikaa, koettelee joskus kärsivällisyyttä ja vaatii taitoa, mutta ne ovat olennaisia tiimityön kannalta. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että jokainen tiimi on erilainen ja voi tarvita erilaisia käytäntöjä ja arvoja menestyäkseen. Sujuvan työkulttuurin rakentaminen vaatii yhteistä ponnistelua ja sitoutumista niin tiimin jäseniltä kuin sen johdolta. Vaikutukset näkyvät kuitenkin parhaimmillaan positiivisina moneen suuntaan.

Kiinnostuitko teemasta ja mietit mitä seuraavaksi? Yksi keino lähestyä aihetta nopeasti on työkäyttäytymisen ja motivaation kartoitus tiimissä tai henkilökohtaisesti. Ota yhteyttä, niin kerron lisää Master EASIsta ja valmennuksista!

Katriina Karkulehto, valmentaja, sertifioitu coach, organisaation kehittäjä (TkL, KM)

katriina@onniaservices.fi, p. 0505828999

p.s. Tässä kirjoituksessa olen käyttänyt avuksi tekoälyä. 🙂