Näin asiakkaamme kertovat meistä

Länsimetro Oy

Hyvinvoinnin johtaminen: Länsimetro-projektin johtoryhmävalmennukset

“Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Onnian kanssa kuluneen vuoden aikana. Aloitimme yhteistyön yhdeksän kuukauden mittaisella johtoryhmän valmennuskokonaisuudella, johon kuului ryhmätapaamisia sekä rinnalla kulkevat johtajien yksilövalmennukset. Johdonmukainen ja monipuolinen johtajan kapasiteettiin satsaava kokonaisuus oli asiantuntevasti rakennettu ja toteutettu.

Tulokset puhuvat puolestaan. Valmentajien ohjauksessa on tapahtunut ajanhallinnan parantumista ja saatu uusia ideoita johtamiseen ja erilaisten työroolien toteuttamiseen. Fyysisen kunnon testituloksissa on tapahtunut hienoja parannuksia ja elin- ja elämäntavoissa tehty positiivisia muutoksia. Energisyys on lisääntynyt koko työyhteisössä. Kun ihmisen hyvinvointia ja ajanhallintaa johdetaan, se näkyy yrityksen tehokkuudessa.

Onnian valmentajat ovat erittäin helposti lähestyttäviä ja empaattisia ihmisiä. Heillä on erinomaiset esiintymistaidot ja asenne asiakastyöhön.”

Onniassa on monipuolista osaamista niin yrityksen liiketoiminnan, johtamisen kuin hyvinvoinnin osa-alueilla sekä ammattitaito johtaa vaativia asiakkuuksia. Suosittelen – lämpimästi!

Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro Oy

KVL-Tekniikka Oy

“Onnia veti yrityksemme esimiehille ja johtoryhmälle onnistuneen ja tuloksellisen valmennuksen. Siinä käsiteltiin rooleja, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä vaativia johtamistilanteita. Saimme valmennuksessa olennaista tietoa aiheesta ja teimme muun muassa yhteisiin pelisääntöihin liittyviä harjoituksia, joiden tulokset vietiin heti käytäntöön. Olimme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen!”

Onnian valmentajat ovat johtamisen ammattilaisia, mutkattomia ja osallistujat mukaansa tempaavia. Suosittelemme vilpittömästi Onniaa esimiesten ja johtajien leadership-valmentajiksi.

Toimitusjohtaja Jukka Pykäläinen ja viestintä- ja hallintojohtaja Ilona Pykäläinen, KVL-Tekniikka Oy

Oy Botta Ab

Onnian valmentajien ote on asiantunteva, innostava ja työn jälki laadukasta. Voin lämpimästi suositella heitä valmentajiksi työhyvinvoinnin saralla.

“Onnian valmentajat vetivät Bottan henkilöstölle hyvinvointia edistävän ryhmävalmennuksen, jonka pääaiheena oli ravitsemus. Osallistujat valmistautuivat kasvokkaiseen valmennustapaamiseen kirjaamalla ja pohtimalla etukäteen omia ravitsemustottumuksiaan ja tarpeitaan. Onnia suunnitteli valmennuksen ravintola-alan vuorokausirytmin ja kiireen tunnistaen.

Valmennuksessa saatiin tiiviissä muodossa täsmäaseet vuorotyön tuomiin haasteisiin. Ravintolan henkilöstöllä ei ole aina aikaa ruokailla rauhassa ja ruoka-ajat ovat epäsäännöllisiä. Siksi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ei aina ole helppo juttu. Omien tottumusten haastaminen, sopiva suunnitelmallisuus ja pienten muutosaskeleiden miettiminen omakohtaisesti auttoivat osallistujia konkreettisella tavalla kohti terveellisiä  ja omaa hyvinvointia edistäviä valintoja.”

Toimitusjohtaja Tanja Löppönen, Oy Botta Ab 

Yksilövalmennukset

Uusia case-kuvauksia päivitetään juuri 🙂