Näin asiakkaamme kertovat meistä

Länsimetro Oy

Johtajuus 2020 -valmennukset johtoryhmäläisille. Yhteistyö käynnissä nyt! 

Hyvinvoinnin johtaminen: Länsimetro-projektin johtoryhmävalmennukset v. 2019

“Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Onnian kanssa vuoden 2019 ajan. Aloitimme yhteistyön yhdeksän kuukauden mittaisella johtoryhmän valmennuskokonaisuudella, johon kuului ryhmätapaamisia sekä rinnalla kulkevat johtajien yksilövalmennukset. Johdonmukainen ja monipuolinen johtajan kapasiteettiin satsaava kokonaisuus oli asiantuntevasti rakennettu ja toteutettu.

Tulokset puhuvat puolestaan. Valmentajien ohjauksessa on tapahtunut ajanhallinnan parantumista ja saatu uusia ideoita johtamiseen ja erilaisten työroolien toteuttamiseen. Fyysisen kunnon testituloksissa on tapahtunut hienoja parannuksia ja elin- ja elämäntavoissa tehty positiivisia muutoksia. Energisyys on lisääntynyt koko työyhteisössä. Kun ihmisen hyvinvointia ja ajanhallintaa johdetaan, se näkyy yrityksen tehokkuudessa.

Onnian valmentajat ovat erittäin helposti lähestyttäviä ja empaattisia ihmisiä. Heillä on erinomaiset esiintymistaidot ja asenne asiakastyöhön.”

Onniassa on monipuolista osaamista niin yrityksen liiketoiminnan, johtamisen kuin hyvinvoinnin osa-alueilla sekä ammattitaito johtaa vaativia asiakkuuksia. Suosittelen – lämpimästi!

Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro Oy

KVL-Tekniikka Oy

“Onnia veti yrityksemme esimiehille ja johtoryhmälle onnistuneen ja tuloksellisen valmennuksen. Siinä käsiteltiin rooleja, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä vaativia johtamistilanteita. Saimme valmennuksessa olennaista tietoa aiheesta ja teimme muun muassa yhteisiin pelisääntöihin liittyviä harjoituksia, joiden tulokset vietiin heti käytäntöön. Olimme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen!”

Onnian valmentajat ovat johtamisen ammattilaisia, mutkattomia ja osallistujat mukaansa tempaavia. Suosittelemme vilpittömästi Onniaa esimiesten ja johtajien leadership-valmentajiksi.

Toimitusjohtaja Jukka Pykäläinen ja viestintä- ja hallintojohtaja Ilona Pykäläinen, KVL-Tekniikka Oy

Oy Botta Ab

Onnian valmentajien ote on asiantunteva, innostava ja työn jälki laadukasta. Voin lämpimästi suositella heitä valmentajiksi työhyvinvoinnin saralla.

“Onnian valmentajat vetivät Bottan henkilöstölle hyvinvointia edistävän ryhmävalmennuksen, jonka pääaiheena oli ravitsemus. Osallistujat valmistautuivat kasvokkaiseen valmennustapaamiseen kirjaamalla ja pohtimalla etukäteen omia ravitsemustottumuksiaan ja tarpeitaan. Onnia suunnitteli valmennuksen ravintola-alan vuorokausirytmin ja kiireen tunnistaen.

Valmennuksessa saatiin tiiviissä muodossa täsmäaseet vuorotyön tuomiin haasteisiin. Ravintolan henkilöstöllä ei ole aina aikaa ruokailla rauhassa ja ruoka-ajat ovat epäsäännöllisiä. Siksi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ei aina ole helppo juttu. Omien tottumusten haastaminen, sopiva suunnitelmallisuus ja pienten muutosaskeleiden miettiminen omakohtaisesti auttoivat osallistujia konkreettisella tavalla kohti terveellisiä  ja omaa hyvinvointia edistäviä valintoja.”

Toimitusjohtaja Tanja Löppönen, Oy Botta Ab 

Sweco PM

Tiimivalmennus, vuorovaikutus

“Tiimini on työskennellyt megaluokan rakennushankkeessa jo useamman vuoden ajan ja vaativassa työssä työyhteisön hyvinvointia täytyy pitää yllä jatkuvasti. Päätin varmistaa tiimini hyvinvoinnin sekä kehittymisen ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja kysyin apua Onnia Servicelta. Suunnittelimme Katriinan kanssa tiimivalmennuspäivän yhdessä ja tiivistimme käsiteltävät asiat muutamaan toisiaan tukevaan kokonaisuuteen vuorovaikutustaitojen ympärille. Katriinan laatima valmennussuunnitelma piti sisällään myös linkin arkeen ja kuinka tuloksia pitää jalostaa.

Tiimivalmennus oli onnistunut paketti. Katriinan helposti lähestyttävä valmennustyyli ja asiakkaan huomioiva eteneminen antoivat kaikille osallistujille mahdollisuuden olla omana itsenään sekä kertoa näkemyksensä käsiteltäviin asioihin. Tiiviin valmennusosuuden tuloksena saimme yhdessä ja pienryhmissä pohtien valmiiksi meidän tiimin vuorovaikutuksen vahvuudet sekä kriittiset asiat ja kehittämisalueet.

Suosittelen Katriinan tiimivalmennusta jo vankkaa kokemusta omaaville esimiehille, jotka haluavat nostaa oman ja tiiminsä osaamisen seuraavalle tasolle.

Mielestäni tiimivalmennus sopii myös tilanteisiin, joissa halutaan kehittää tai muuttaa tiimin toimintaa uuteen suuntaan. Koen, että Katriinan tiimivalmennuksella esimies varmistaa ryhmänsä dynamiikan säilymisen vaativissakin tilanteissa ja auttaa tiimiä jaksamaan arjen pyörityksessä.”

Mikko Piitulainen, Sweco PM, Länsimetro-projektin suunnittelujohtaja 

Yksilövalmennukset ja muut suositukset

Case 1

“Minulla on erittäin hyvät kokemukset Katriinan valmennuksesta. Hänen yrityksensä valmensi Länsimetron johtoryhmää, johon itsekin tuohon aikaan kuuluin. Valmennukseen kuului yksilö- ja ryhmävalmennusta ja Katriina oli minulla henkilökohtaisena valmentajana. Hänellä on hyvin monipuolinen ja laaja asiantuntemus sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Ihmisenä hän on helposti lähestyttävä, empaattinen ja kuunteleva, ja hän osasi suunnata valmennuksen sisältöä sen mukaan mitä minä valmennettavana halusin ja tarvitsin.”

Sain valmennuksesta paljon apua oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Johtava asiantuntija Tero Palmu (aik. johtaja, Länsimetro Oy)

Case 2

“As a business coach, Katriina is well-organized, knowledgeable and easy to work with. She is excellent in keeping a clear focus while still maintaining the needed flexibility and discovery in the process. I can warmly recommend her for coaching processes involving both professional and personal competence development!”

Manager Anna-Kaarina Järvinen, Roche

Case 3

Katriinalle luonteenpiirteistä on tarkkuus. Se ilmenee muun muassa coachattavan kuuntelussa. Katriina coachingissa kysymyksenasettelu tarkentui, ratkaisut löytyivät luontevasti ja menivät toimeksi. Ehkä tässä ilmenee urheilijan sielu ja mieli, harjoittelu parantaa tuloksia ja jos ne eivät parane, niin muutetaan harjoittelua. Katriina on myös oikein mukava ihminen.”

Liiketoimintajohtaja, metsäalan yritys

Case 4

”Coaching-kokemus oli virkistävä ja se auttoi käsittelemään omia ajatuksia ja selkeytti niitä. Prosessin aikana sain uusia suuntaviivoja nykyisen ammattikuvan kehittämiseksi, mitä pidin erittäin hyvänä saavutuksena työmotivaation kannalta. Toisaalta sain uusia eväitä oman urani kehittämiseksi ja mahdollisuuksistani työmarkkinoilla. Keskustelut Katriinan kanssa olivat mukavia ja luontevia hetkiä, joista jäi erittäin hyvä maku loppupäiväksi. Aika meni ihan huomaamatta!”

Myyntipäällikkö, pörssiyhtiö

Case 5

“I can warmly recommend Katriina based on the co-operation I’ve had with her related to a strategy implementation project and training in the pharmaseutical line of business. Katriina made an impression on me because of her versatile competencies in developing organizations, professional approach and pleasurable behaviour. I highly recommend Katriina for tasks in terms of leadership and managerial work, strategy, performance and competence management and training”.

HRD Manager Barbro Björkestam-Bärlund