Kapasiteetti kasvuun – energiaa ja tuloksia työelämään!

Ryhmävalmennusprosessit

Kehitämme ryhmien yhteistyötä sekä yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ennakoivaan, energisoivaan ja tulokselliseen suuntaan yrityksissä. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta uni, palautuminen, ravitsemus ja fyysinen aktiivisuus ovat perusasioita. Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, miten ihminen käsittelee työhönsä liittyviä asioita, stressiä sekä ihmissuhteita ja elämänsä kokonaisuutta. Esimerkiksi työkyvyttömyys, uupumus ja masennus kehittyvät pidemmän ajan kuluessa, joten syyt on tärkeää tiedostaa ajoissa ja toimia ennakoiden. Näissä asioissa tuemme asiakkaitamme.

Valmennamme johtoryhmiä, esimiehiä ja asiantuntijoita tunnistamaan hyvinvoinnin johtamisen kannalta keskeisimmät asiat, tuemme niiden käytäntöön viennissä ja olennaiseen keskittymisessä. Toimenpiteet eivät ole kertaluontoisia. Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun asioiden prosessoinnille ja käyttäytymisen muutokselle annetaan riittävästi aikaa.

Valmennusprosessimme ryhmille ovat keskimäärin 9 kuukauden mittaisia. Ryhmällä on 4  yhteistä valmenuspäivää, joissa käsitellään yksilön psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kapasiteettiin liittyviä teemoja asiakkaan toiveita ja tarpeita painottaen. Esimerkkiteemoja:

  • arvot ja tavoitteet
  • kestävän muutoksen rakentaminen
  • oman ajan johtaminen
  • palautuminen, stressinhallinta ja psykologinen joustavuus
  • ravitsemus
  • fyysinen aktiivisuus
  • vuorovaikutus

Valmennuksiin on mahdollista liittää peruskuntokartoitukset ja kehonkoostumusmittaukset valmennusprosessin alussa ja lopussa. Hyvinvoinnin testaamisessa käytämme tarvittaessa Firstbeat-hyvinvointianalyysiä, joka antaa tietoa ja keinot oman hyvinvoinnin ja palautumisen kehittämiseksi. Laajempia testejä teemme mm. yhteistyökumppanimme kanssa Kisakallion urheiluopistolla.

Ryhmävalmennusten rinnalla kulkevat ryhmän jäsenten henkilökohtaisiin tavoitteisiin tähtäävät yksilövalmennukset.

Huomioithan, että ryhmävalmennus voidaan toteuttaa myös yksittäisenä valmennuspäivänä esimerkiksi tietylle tiimille haluttujen teemojen mukaan.

Yksilövalmennukset

Tuemme johtajan, esimiehen tai asiantuntijan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet ja autamme niiden juurruttamisessa arkeen. Yksilövalmennuksissa keskitymme tavoitteen mukaisesti esimerkiksi oman kapasiteetin johtamiseen: hyvinvointiin, psyykkiseen valmennukseen ja/tai fyysisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Yksilövalmennusprosessi voidaan toteuttaa erillisenä, yksittäisenä toimeksiantona sisältäen sovitun määrän tapaamisia valmentajan kanssa sekä tarvittaessa yksilöidyt harjoitteet ja harjoitusohjelmat. Kysy lisää

Luennot

Tutustu luentoihimme