Business coaching tähtää tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin

Coaching on business-kontekstissa tavoitteellista työskentelyä keskustelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten kautta. Coach tukee yksilöä hänen omissa oivalluksissaan ja tavoitteensa toteuttamisessa pyrkimättä kuitenkaan neuvomaan tai jakamaan omia kokemuksiaan.

Johtajan uusi tehtävä 

Uudessa tehtävässä aloittavan johtajan coaching tähtää etupäässä yksilöllisten tavoitteiden tukemiseen organisaatiossa ja menestyksellisen alun luomiseen uudessa roolissa. Coaching-teemat liittyvät tyypillisesti omiin arvoihin, johtajuuden kysymyksiin, oman roolin kirkastamiseen, hyvinvoinnin varmistamiseen sekä erilaisiin käytännöstä nouseviin kysymyksiin johtajuuden alkutaipaleella. Prosessi toteutetaan esimerkiksi 3-6 kk:n ajanjaksolla henkilökohtaisiin noin tunnin tapaamisiin perustuen Teamsin välityksellä, kävelytapaamisina tai coachattavan työpaikalla. Coachina toimii sertifioitu business coachingin ammattilainen.

Kysy lisää sertifioidulta coachilta

Yksilöcoaching

Yksilöcoaching tukee johtajan, esimiehen tai asiantuntijan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Coaching voi pohjautua  esimerkiksi tietoisuuteen, reflektioon tai toimintaan liittyviin tehtävätyyppeihin, joista sovitaan yhdessä coachattavan kanssa. Coaching auttaa mm. potentiaalin ja osaamisen tiedostamisessa sekä voimavarojen vahvistamisessa. 3-6 kk prosessissa keskitytään tulevaisuuteen tähtäävien tavoitteiden asettamiseen, toimenpiteiden määrittelyyn ja toteuttamiseen sekä ratkaisukeskeisyyteen.

Kysy lisää sertifoidulta coachilta

I can warmly recommend Katriina for coaching processes involving both professional and personal competence development!

Manager Anna-Kaarina Järvinen, Roche

Tutustu referensseihin täällä