Coaching tähtää tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin

Varaa tapaamisaika

Coaching on tavoitteellista työskentelyä keskustelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten kautta. Coach auttaa coachattavaa hänen omissa oivalluksissaan ja tavoitteensa toteuttamisessa. Yksilöcoaching tukee johtajan tai asiantuntijan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta.

Coaching voi pohjautua  esimerkiksi tietoisuuteen, reflektioon tai toimintaan liittyviin tehtävätyyppeihin, joista sovitaan yhdessä coachattavan kanssa. Coaching auttaa oman potentiaalin ja osaamisen tiedostamisessa sekä voimavarojen vahvistamisessa. Prosessissa keskitytään tulevaisuuteen tähtäävien tavoitteiden asettamiseen, toimenpiteiden määrittelyyn ja toteuttamiseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Tapaamiset sovitaan ennakkoon ja niihin liittyy välitehtäviä.

Executive & leadership coaching

Tämä yksilöcoachaus on suunnattu yritysjohdolle tai johtavissa asiantuntijatehtävissä toimiville. Siinä keskitytään henkilökohtaisen tavoitteen ja tilanteen pohjalta esimerkiksi johtajuuden lujittamiseen, sujuvan työn vahvistamiseen ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen.

Coachingin hyötyjä ovat esimerkiksi

  • itsetuntemuksen paraneminen,
  • arvojen kirkastuminen ja toiminnallistaminen,
  • vuorovaikutuksen laadun koheneminen,
  • potentiaalin tunnistaminen,
  • ihmisjohtajuuden syveneminen,
  • henkisen ja fyysisen kapasiteetin kehittyminen,
  • päätöksen teon ja toimeenpanokyvyn vahvistuminen,
  • uuteen rooliin siirtymisen helpottuminen,
  • työn ja vapaa-ajan halllinta sekä ajankäytön fokusoituminen,
  • haastavien tilanteiden tuki  sekä muut esiin nousevat asiat.

Suosittelen Katriinan ammattimaista valmennusta kaikille johtajille, jotka aidosti haluavat kehittää itseään kokonaisvaltaisesti.”

– Ville Saksi, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy

→ Kysy lisää sertifioidulta coachilta

→ Tutustu referensseihin täällä