Business coaching tähtää tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin

Varaa tapaamisaika

Coaching on business-kontekstissa tavoitteellista työskentelyä keskustelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten kautta. Coach tukee yksilöä hänen omissa oivalluksissaan ja tavoitteensa toteuttamisessa pyrkimättä kuitenkaan neuvomaan tai jakamaan omia kokemuksiaan.

Johtajan coaching – Executive coaching

Tämä yksilöcoachaus on suunnattu yritysjohdolle. Siinä keskitytään henkilökohtaisen tavoitteen ja tilanteen pohjalta johtajuuden lujittamiseen ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen.

Johtajuuscoachauksen teemoja voivat olla esim. toimeenpanokyky, muutostilanteet organisaatiossa, siirtyminen uuteen rooliin, oma kapasiteetti, ihmisten johtaminen, mahdolliset haastavat johtamistilanteet sekä muut esiin nousevat asiat. Määrittelemme coachattavan kanssa tarkemmat tavoitteet ja suunnittelemme yhdessä tarvittavat toimenpiteet, jotka viedään arkeen.

→ Kysy lisää sertifioidulta coachilta

→ Tutustu referensseihin täällä

Johtajan uusi tehtävä 

Uudessa tehtävässä aloittavan johtajan coaching tähtää etupäässä yksilöllisten tavoitteiden tukemiseen organisaatiossa ja menestyksellisen alun luomiseen uudessa roolissa. Coaching-teemat liittyvät tyypillisesti johtamisarvoihin, ihmisten johtamisen kysymyksiin, oman roolin kirkastamiseen, ajankäytön ja tekemisen fokusointiin, jaksamisen varmistamiseen sekä erilaisiin käytännöstä nouseviin kysymyksiin johtajuuden alkutaipaleella. Prosessi toteutetaan esimerkiksi noin 4 kk:n ajanjaksolla henkilökohtaisiin noin tunnin tapaamisiin perustuen Teamsin välityksellä, kävelytapaamisina tai coachattavan työpaikalla. Coachina toimii sertifioitu business coachingin ammattilainen.

→ Kysy lisää sertifioidulta coachilta

→ Tutustu referensseihin täällä

Yksilöcoaching

Yksilöcoaching tukee esihenkilön tai asiantuntijan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Coaching voi pohjautua  esimerkiksi tietoisuuteen, reflektioon tai toimintaan liittyviin tehtävätyyppeihin, joista sovitaan yhdessä coachattavan kanssa. Coaching auttaa mm. potentiaalin ja osaamisen tiedostamisessa sekä voimavarojen vahvistamisessa. 3-6 kk prosessissa keskitytään tulevaisuuteen tähtäävien tavoitteiden asettamiseen, toimenpiteiden määrittelyyn ja toteuttamiseen sekä ratkaisukeskeisyyteen.

I can warmly recommend Katriina for coaching processes involving both professional and personal competence development!

Manager Anna-Kaarina Järvinen, Roche

→ Kysy lisää sertifioidulta coachilta

→ Tutustu referensseihin täällä