Hyvinvoinnin johtamisella luodaan menestystä – Well-being Leadership

Johtoryhmä- ja esihenkilövalmennukset

Kehitämme johtajuutta ennakoivaan, energisoivaan ja tulokselliseen suuntaan yrityksissä. Työympäristöissä esihenkilötyöllä ja johtamisella on ihmisen hyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta keskeisin rooli.

Hyvällä johtamisella vaikutetaan olennaisesti työkykyyn, poissaolojen määrään ja tehokkuuteen, mutta toisaalta myös työntekijän motivaatioon, kehittymiseen ja viihtyvyyteen työpaikalla. Systemaattinen, yrityksen strategiaa tukeva johtajuus parantaa merkittävästi työntekijäkokemusta ja työkulttuuria sekä henkilöstön pysyvyyttä organisaatiossa.

Kehitämme asiakkaidemme kanssa menestykseen tähtäävää johtajuutta, jossa tuloksenteko ei kuitenkaan maksa hyvinvoinnin menettämisestä aiheutuvaa suurta hintalappua. Parannamme asiakkaidemme kyvykkyyttä johtaa ihmisiä tavoitteellisesti, inhimillisesti kestävällä tavalla.

Tuemme johtoryhmiä ja esihenkilöitä ”Well-being Leadership” -valmennusohjelmassa kehittämään valmentavan johtajuuden ja työhyvinvoinnin osatekijöitä. Käymme läpi keskeisimmät asiat, tuemme niiden käytäntöön viennissä ja olennaiseen keskittymisessä. Tärkeää on se, miten ihmisiä ja hyvinvointia johdetaan ennakoiden.

Kehitystyö tehdään joko osana olemassa olevaa ohjelmaanne tai omana prosessinaan. Ohjelmaan kuuluu ryhmätapaamisia, joissa käsitellään johtajuuteen ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä teemoja aina kuitenkin asiakkaan toiveita ja tarpeita painottaen.

Valmennusohjelma voi sisältää esim. seuraavia teemoja:

 • Valmentava johtajuus
 • Vuorovaikutus ja palautekulttuuri
 • Hyvinvointilupaukset johtamisessa
 • Omat roolit ja ajankäytön prioriteetit johtajana/esihenkilönä: koskee niin kokenutta konkaria kuin äskettäin rooliin siirtynyttä
 • Johtajan oma hyvinvointi (ks. myös oman kapasiteetin valmennukset)
 • Ennakoiva hyvinvoinnin johtajuus omassa yksikössä/tiimissä (esim. mielen hyvinvointi, tiimin jaksaminen, hyvä työvire)
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Vaativat johtamistilanteet: ratkaisukeskeinen dialoginen malli
 • Aikaa yhteiselle keskustelulle ja ratkaisuille

Koko johtoryhmämme antama suositteluaste Katriinan valmennuksille on täydet 100 %! Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro Oy

Lue lisää referensseistä ja caseista täältä

Yksilövalmennus

Tuemme johtajan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet ja autamme niiden juurruttamisessa arkeen. Yksilövalmennuksissa keskitymme tavoitteen mukaisesti esim. johtajuuteen, johtajana / omassa roolissa kehittymiseen, tiimin johtamiseen, työssä jaksamiseen ja henkisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Toteutukset kasvokkain tai verkossa (esim. Teamsin kautta).

Yksilövalmennusprosessi voidaan toteuttaa erillisenä, yksittäisenä toimeksiantona.

Suosittelen Katriinaa erityisesti johdon sparraamiseen ja coachingiin vaativissa ja muutosta edellyttävissä tilanteissa.”

Raimo Kaunismäki, Tekninen johtaja, Länsimetro Oy

→ Lue lisää referensseistä ja caseista täältä

Tiimivalmennukset

Toteutukset noin 5-10 hengen ryhmille esimerkiksi 3 – 4 tuntia per valmennus. Esimerkkiteemoja ovat

 • Ajanhallinta
 • Roolit ja tehtävät tiimissä
 • Vuorovaikutus
 • Yhteistyö ja sujuvan työn pelisäännöt
 • Työhyvinvointi tiimissä
 • Mielen hyvinvointi
 • Stressinsäätely ja palautuminen
 • Toimiva työilmapiiri

 Katso toteutusesimerkki tästä!

Suosittelen Katriinan tiimivalmennusta jo vankkaa kokemusta omaaville esimiehille, jotka haluavat nostaa oman ja tiiminsä osaamisen seuraavalle tasolle.

Mikko Piitulainen, Sweco PM, suunnittelujohtaja