Hyvinvoinnin strategisella johtamisella luodaan menestystä

Johtoryhmävalmennukset ja konsultointi

Kehitämme johtajuutta ennakoivaan, energisoivaan ja tulokselliseen suuntaan yrityksissä. Työympäristöissä esihenkilötyöllä ja johtamisella on ihmisen hyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta keskeisin rooli.

Hyvällä johtamisella voidaan vaikuttaa olennaisesti työkykyyn, poissaolojen määrään ja tehokkuuteen, mutta toisaalta myös työntekijän motivaatioon, kehittymiseen ja viihtyvyyteen työpaikalla. Systemaattinen, yrityksen strategiaa tukeva hyvinvoinnin johtaminen  parantaa merkittävästi työntekijäkokemusta ja työkulttuuria.

Kehitämme asiakkaidemme kanssa menestykseen tähtäävää johtajuutta, jossa tuloksenteko ei kuitenkaan maksa hyvinvoinnin menettämisestä aiheutuvaa suurta hintalappua. Parannamme asiakkaidemme kyvykkyyttä johtaa ihmisiä tavoitteellisesti, inhimillisesti kestävällä tavalla.

Valmennamme ja konsultoimme johtoryhmiä tunnistamaan hyvinvoinnin johtamisen kannalta keskeisimmät asiat, tuemme niiden käytäntöön viennissä ja olennaiseen keskittymisessä. Tärkeää on se, miten hyvinvointia johdetaan ennaltaehkäisevästi.

Kehitystyö tehdään prosessina tulosten saavuttamiseksi. Ryhmällä on esim. 3-4 yhteistä 1 päivän / noon-to-noon-tapaamisia, joissa käsitellään johtajuuteen ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä teemoja asiakkaan toiveita ja tarpeita painottaen. Joryn tapaamiset voidaan järjestää esimerkiksi Kisakallion urheiluopistolla, joka tarjoaa hienot puitteet myös johtoryhmän yhteisestä ajasta nauttimiselle, mahdollisuuden rentoutumiseen ja halutessa ohjattuihin aktiviteetteihin.

Valmennus/konsultointiprosessi voi sisältää esim. seuraavia teemoja:

  • Hyvinvoinnin ja johtajuuden tekijät ja prioriteetit
  • Nykytilan tarkastelu yrityksen srategiaan pohjaten
  • Tavoitteet hyvinvoinnille ja sen johtamiselle
  • Hyvinvoinnin  johtamisen toimenpiteet, suunnitelma ja viestintä
  • Johtajuus omassa yksikössä/tiimissä
  • Johtajan oma hyvinvointi
  • Aikaa keskustelulle ja yhdessäololle ”toimiston ulkopuolella”

Koko johtoryhmämme antama suositteluaste Katriinan valmennuksille on täydet 100 %! Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro Oy

Lue lisää referensseistä ja caseista täältä

Yksilövalmennus

Tuemme johtajan, esihenkilön tai asiantuntijan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet ja autamme niiden juurruttamisessa arkeen. Yksilövalmennuksissa keskitymme tavoitteen mukaisesti johtajuuteen, johtajana / omassa roolissa kehittymiseen, tiimin johtamiseen, työssä jaksamiseen ja henkisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Toteutukset kasvokkain tai verkossa (esim. Teamsin kautta).

Yksilövalmennusprosessi voidaan toteuttaa erillisenä, yksittäisenä toimeksiantona.

Suosittelen Katriinaa erityisesti johdon sparraamiseen ja coachingiin vaativissa ja muutosta edellyttävissä tilanteissa.”

Raimo Kaunismäki, Tekninen johtaja, Länsimetro Oy

→ Lue lisää referensseistä ja caseista täältä

Tiimivalmennukset

Toteutukset 5-10 hengen ryhmille. Esimerkkiteemoja ovat stressinhallinta ja palautuminen sekä työssä jaksaminen, työhyvinvointi tiimissä, vuorovaikutus ja yhteistyö. Katso toteutusesimerkki tästä!

Suosittelen Katriinan tiimivalmennusta jo vankkaa kokemusta omaaville esimiehille, jotka haluavat nostaa oman ja tiiminsä osaamisen seuraavalle tasolle.

Mikko Piitulainen, Sweco PM, suunnittelujohtaja