Hyvinvoinnin johtamisella luodaan menestystä

Johtoryhmävalmennukset

Kehitämme johtajuutta ennakoivaan, energisoivaan ja tulokselliseen suuntaan yrityksissä. Työympäristöissä esimiestyöllä ja johtamisella on ihmisen hyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta keskeisin rooli.

Hyvällä johtamisella voidaan vaikuttaa olennaisesti työkykyyn, poissaolojen määrään ja tehokkuuteen, mutta toisaalta myös työntekijän motivaatioon, kehittymiseen ja viihtyvyyteen työpaikalla. Systemaattinen hyvinvoinnin johtaminen  parantaa merkittävästi työantajamielikuvaa.

Kehitämme asiakkaidemme kanssa menestykseen tähtäävää johtajuutta, jossa tuloksenteko ei kuitenkaan maksa hyvinvoinnin menettämisestä aiheutuvaa suurta hintalappua. Parannamme asiakkaidemme kyvykkyyttä johtaa hyvinvointia tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

Valmennamme johtoryhmiä tunnistamaan johtajuuden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisimmät asiat, tuemme niiden käytäntöön viennissä ja olennaiseen keskittymisessä.

Valmennusprosessimme johtoryhmille ovat keskimäärin 9 kuukauden mittaisia. Ryhmällä on n. neljä yhteistä 1 päivän / noon-to-noon-tapaamisia, joissa käsitellään hyvinvointiin ja johtajuuteen liittyviä teemoja asiakkaan toiveita ja tarpeita painottaen. Valmennukset järjestetään pääosin Kisakallion urheiluopistolla, joka tarjoaa hienot puitteet myös johtoryhmän yhteisestä ajasta nauttimiselle, mahdollisuuden rentoutumiseen ja halutessa ohjattuun ryhmäliikuntaan.

Valmennusprosessi voi sisältää esim. seuraavia teemoja:

  • hyvinvoinnin johtamisen prioriteetit ja toimenpiteet
  • johtajana kehittyminen ja oma hyvinvointi
  • vuorovaikutus
  • vaativat johtamistilanteet
  • aikaa keskustelulle ja yhdessäololle “toimiston ulkopuolella”

Yksilövalmennus

Tuemme johtajan tai asiantuntijan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet ja autamme niiden juurruttamisessa arkeen. Yksilövalmennuksissa keskitymme tavoitteen mukaisesti johtajuuteen, johtajana / omassa roolissa kehittymiseen, työssä jaksamiseen ja henkisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Toteutukset kasvokkain tai verkossa (esim. Teamsin kautta).

Yksilövalmennusprosessi voidaan toteuttaa erillisenä, yksittäisenä toimeksiantona. Kysy lisää

Tiimivalmennukset

Totetukset kasvokkain tai verkossa. Katso toteutusesimerkki tästä!