Hyvinvoinnin johtamisella luodaan menestystä

Johtoryhmävalmennukset

Kehitämme johtajuutta ennakoivaan, energisoivaan ja tulokselliseen suuntaan yrityksissä. Työympäristöissä esimiestyöllä ja johtamisella on ihmisen hyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta keskeisin rooli.

Hyvällä johtamisella voidaan vaikuttaa olennaisesti työkykyyn, poissaolojen määrään ja tehokkuuteen, mutta toisaalta myös työntekijän motivaatioon, kehittymiseen ja viihtyvyyteen työpaikalla. Systemaattinen hyvinvoinnin johtaminen  parantaa merkittävästi työantajamielikuvaa.

Kehitämme asiakkaidemme kanssa menestykseen tähtäävää johtajuutta, jossa tuloksenteko ei kuitenkaan maksa hyvinvoinnin menettämisestä aiheutuvaa suurta hintalappua. Parannamme asiakkaidemme kyvykkyyttä johtaa hyvinvointia tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

Valmennamme johtoryhmiä tunnistamaan hyvinvoinnin johtamisen kannalta keskeisimmät asiat, tuemme niiden käytäntöön viennissä ja olennaiseen keskittymisessä.

Valmennusprosessimme johtoryhmille ovat keskimäärin 9 kuukauden mittaisia. Ryhmällä on n. neljä yhteistä 1 päivän / noon-to-noon-tapaamisia, joissa käsitellään hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä teemoja asiakkaan toiveita ja tarpeita painottaen. Valmennusprosessi voi sisältää esim. seuraavia teemoja:

  • hyvinvoinnin johtamisen tavoitteet ja pelisäännöt
  • yhteistyö
  • johtajana kehittyminen
  • vuorovaikutus
  • vaativat johtamistilanteet
  • toimeenpanon taito

Yksilövalmennus

Tuemme johtajan tai asiantuntijan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet ja autamme niiden juurruttamisessa arkeen. Yksilövalmennuksissa keskitymme tavoitteen mukaisesti johtajuuteen, johtajana / omassa roolissa kehittymiseen, työssä jaksamiseen ja henkisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Toteutukset kasvokkain tai verkossa (esim. Teamsin kautta).

Yksilövalmennusprosessi voidaan toteuttaa erillisenä, yksittäisenä toimeksiantona. Kysy lisää

Johtajan uusi tehtävä 

Uudessa tehtävässä aloittavan johtajan coaching tähtää etupäässä yksilöllisten tavoitteiden tukemiseen organisaatiossa ja menestyksellisen alun luomiseen uudessa roolissa. Coaching-teemat liittyvät tyypillisesti omiin arvoihin, johtajuuden kysymyksiin, oman roolin kirkastamiseen, hyvinvoinnin varmistamiseen sekä erilaisiin käytännöstä nouseviin kysymyksiin johtajuuden alkutaipaleella. Prosessi toteutetaan esimerkiksi 3-6 kk:n ajanjaksolla henkilökohtaisiin noin tunnin tapaamisiin perustuen. Coachina toimii sertifioitu business coachingin ammattilainen. Kysy lisää

Tiimivalmennukset

Totetukset kasvokkain tai verkossa. Kuvausta päivitetään…