Hyvinvoinnin johtamisella luodaan menestystä – Well-being Leadership

Johtoryhmä- ja esihenkilövalmennukset

Kehitämme hyvinvoinnin johtamista ennakoivaan, energisoivaan ja tulokselliseen suuntaan yrityksissä. Työympäristöissä esihenkilötyöllä ja johtamisella on ihmisen hyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta keskeisin rooli.

Hyvällä johtamisella vaikutetaan olennaisesti työkykyyn, poissaolojen määrään ja tehokkuuteen, mutta toisaalta myös työntekijän motivaatioon, kehittymiseen ja viihtyvyyteen työpaikalla. Systemaattinen, yrityksen strategiaa tukeva johtajuus parantaa merkittävästi työntekijäkokemusta ja työkulttuuria sekä henkilöstön pysyvyyttä organisaatiossa.

Kehitämme asiakkaidemme kanssa menestykseen tähtäävää valmentavaa johtajuutta ja sujuvaa työkulttuuria. Parannamme asiakkaidemme kyvykkyyttä johtaa itseään ja johdettaviaan tavoitteellisesti, inhimillisesti kestävällä tavalla.

Tuemme johtoryhmiä ja esihenkilöitä ”Well-being Leadership” -valmennuksissa kehitetään erityisesti hyvinvoinnin johtamisen osatekijöitä. Käymme läpi keskeisimmät asiat, tuemme niiden käytäntöön viennissä ja olennaiseen keskittymisessä. Tärkeää on se, miten ihmisiä ja hyvinvointia johdetaan ennakoiden.

Kehitystyö tehdään joko osana olemassa olevaa ohjelmaanne tai omana prosessinaan. Ohjelmaan kuuluu ryhmätapaamisia, joissa käsitellään johtajuuteen ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä teemoja aina kuitenkin asiakkaan toiveita ja tarpeita painottaen.

Valmennusohjelma voi sisältää valikoiden esim. seuraavia teemoja:

 • Hyvinvointilupaukset ja teot johtamisessa
 • Vuorovaikutus ja palautteen voima
 • Yhteistyö
 • Ajankäytön prioriteetit
 • Johtajan oma hyvinvointi (ks. myös oman kapasiteetin valmennukset)
 • Mielen hyvinvointi
 • Stressinsäätely ja palautuminen
 • Tiimin jaksaminen ja työvire

Koko johtoryhmämme antama suositteluaste Katriinan valmennuksille on täydet 100 %! Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro Oy

Lue lisää referensseistä ja caseista täältä

Yksilövalmennus

Tuemme johtajan/esihenkilön ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet ja autamme niiden juurruttamisessa arkeen. Yksilövalmennuksissa keskitymme tavoitteen mukaisesti esim. johtajuuteen / omassa roolissa kehittymiseen, tiimin johtamiseen, työssä jaksamiseen ja henkisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Lähi- tai etätoteukset

Yksilövalmennusprosessi voidaan toteuttaa erillisenä, yksittäisenä toimeksiantona.

Suosittelen Katriinaa erityisesti johdon sparraamiseen ja coachingiin vaativissa ja muutosta edellyttävissä tilanteissa.”

Raimo Kaunismäki, Tekninen johtaja, Länsimetro Oy

→ Lue lisää referensseistä ja caseista täältä

Tiimivalmennukset

Toteutukset noin 5-10 hengen ryhmille esimerkiksi 3 – 4 tuntia per valmennus. Esimerkkiteemoja ovat

 • Ajanhallinta
 • Roolit ja tehtävät tiimissä
 • Vuorovaikutus
 • Yhteistyö ja sujuvan työn pelisäännöt
 • Työhyvinvointi tiimissä
 • Mielen hyvinvointi
 • Stressinsäätely ja palautuminen

 Katso toteutusesimerkki tästä!

Suosittelen Katriinan tiimivalmennusta jo vankkaa kokemusta omaaville esimiehille, jotka haluavat nostaa oman ja tiiminsä osaamisen seuraavalle tasolle.

Mikko Piitulainen, Sweco PM, suunnittelujohtaja