Ajankohtaista

Asiakascase: Rakennusprojektin johtaminen ja vuorovaikutustaidot

Sweco PM: tiimivalmennus

”Rakennusprojektin johtamisen työssä vuorovaikutustaidot ovat usein tärkeämpiä kuin taidot teknisessä osaamisessa. Kommunikointia projektin muiden osapuolten kanssa tehdään joka päivä ja usealla eri viestintävälineellä. Epäonnistumiset vuorovaikutuksessa voivat pahimmillaan aiheuttaa projektiin viiveitä ja ylimääräisiä kustannuksia sekä aiheuttaa ylimääräistä stressiä henkilöstölle. Näiden riskin tunnistaminen ja toimet niiden pienentämiseksi jäävät usein muiden projektin osa-alueiden jalkoihin. Tiimin esimiehenä osaan korostaa aiheen tärkeyttä ja antaa ohjeita yksittäisiin vuorovaikuttamisen ongelmiin, mutta insinöörin taidot eivät enää riitä, kun kehittyminen täytyy nostaa seuraavalle tasolle.

Tiimini on työskennellyt megaluokan rakennushankkeessa jo useamman vuoden ajan ja vaativassa työssä työyhteisön hyvinvointia täytyy pitää yllä jatkuvasti. Päätin varmistaa tiimini hyvinvoinnin sekä kehittymisen ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja kysyin apua Onnia Servicelta. Suunnittelimme Katriinan kanssa tiimivalmennuspäivän yhdessä ja tiivistimme käsiteltävät asiat muutamaan toisiaan tukevaan kokonaisuuteen vuorovaikutustaitojen ympärille. Katriinan laatima valmennussuunnitelma piti sisällään myös linkin arkeen ja kuinka tuloksia pitää jalostaa.

Tiimivalmennus oli onnistunut paketti. Katriinan helposti lähestyttävä valmennustyyli ja asiakkaan huomioiva eteneminen antoivat kaikille osallistujille mahdollisuuden olla omana itsenään sekä kertoa näkemyksensä käsiteltäviin asioihin. Tiiviin valmennusosuuden tuloksena saimme yhdessä ja pienryhmissä pohtien valmiiksi meidän tiimin vuorovaikutuksen vahvuudet sekä kriittiset asiat ja kehittämisalueet.

Suosittelen Katriinan tiimivalmennusta jo vankkaa kokemusta omaaville esimiehille, jotka haluavat nostaa oman ja tiiminsä osaamisen seuraavalle tasolle.

Mielestäni tiimivalmennus sopii myös tilanteisiin, joissa halutaan kehittää tai muuttaa tiimin toimintaa uuteen suuntaan. Koen, että Katriinan tiimivalmennuksella esimies varmistaa ryhmänsä dynamiikan säilymisen vaativissakin tilanteissa ja auttaa tiimiä jaksamaan arjen pyörityksessä.”

Mikko Piitulainen, Sweco PM, Länsimetro-projektin suunnittelujohtaja