Ajankohtaista

Hyvinvointi ja tulos yrityksissä syntyvät yhdessä tekemällä

Työhyvinvointiin on satsattu ansiokkaasti jo vuosikymmeniä, mutta siitä huolimatta työpahoinvointi lisääntyy. En tiedä, onko työpahoinvoinnin lisääntyminen sukua suomalaisten fyysisen kunnon heikentymiselle ja ylipainon lisääntymiselle, vaikka tutkimusten mukaan suomalaiset harrastavat liikuntaa enemmän kuin koskaan. Myös tietoisuus terveellisistä ravitsemustottumuksista on aikaisempaa parempi. Elämän paradokseja. Itse uskon näillä olevan yhteyttä työhyvinvoinnin tilaan ja ennen kaikkea mielenterveyden kasvaviin sairauksiin. Väsymys-uupumus-masennusketju yleistyy jatkuvasti, ja pelottavaa on se, että joillakin toimialoilla ”burnouttia” pidetään jo normina.

Yksikään työ, ura tai menestyksen perässä juokseminen ei ole terveyden menettämisen arvoista – edes hetkellisesti. Toki koventunut kilpailu työelämässä sekä hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen vaativat sen, että töitä on tehtävä hieman enemmän ja paremmin kuin aiemmin. Tähän me pystymme aivan varmasti ilman turhia sairastumisia uupumukseen ja masennukseen.

Työyhteisöissä kulutetaan valtavasti voimavaroja ja psyykkistä energiaa sisäisten ristiriitojen ratkaisemiseen. Ristiriitojen, joiden kasvualusta on eriarvoisuuden luominen yhteisössä ja todellinen yhdessä tekeminen ei toteudu.

Lähtökohtaisesti instituonaalinen johtaja vs. johdettavat tai työnantaja vs. työntekijät -asetelma tulisi räjäyttää. Tämä asetelma johtaa jo valmiiksi jakautumisen leireihin. Jos yksilöiden toimintaa ohjaa itsekkyys, jää yhteisen hyvän tekeminen sen jalkoihin. ”Enhän minä ole itsekäs vaan ne muut…” Onniassa valmennamme niin yksilöitä kuin yhteisöjä tekemään yhdessä töitä paremman tulevaisuuden eteen. Tämä on asia, jonka kaikki helposti allekirjoittavat. Moni haluaa olla innokkaasti mukana tässä muutoksessa. Aina niin kauan kun ei itse tarvitse muuttua.

On kuitenkin vaikeaa odottaa parempia tuloksia tekemällä asioita samalla tavalla kuin aiemmin. Muutosta vastaan ollaan valmiita taistelemaan kynsin ja hampain. Olisi mahtavaa, jos tämä voima ja energia saataisiin valjastettua organisaatioissa muutoksen tekemiseen ja yhdessä yrittämiseen.

Miksei työhyvinvointiin panostaminen sitten poista tätä ongelmaa? Tarvitsemme muutakin kuin liikunnan lisäämistä, ravitsemustottumusten muuttamista tai kahdeksan tunnin hyviä yöunia, sillä nämä asiat eivät itsessään poista työhyvinvoinnin todellisia ongelmia. Hyvinvoinnin haaste on paljon monisyisempi ja vaatii huomattavasti isompaa panostusta.

Kokemuksemme pohjalta lukuisista eri yrityksistä ajattelemme Onniassa niin, että menestyvän ja hyvinvoivan yrityksen satsaukset vaativat niin johtamisen, yhteistyön kuin yksilöiden huomioimisen.

Nämä kolme asiaa vaativat jatkuvaa panostamista ja kehittämistä. Mielellään vielä niin, että panostukset tukevat toisiaan eivätkä ole yksittäisiä rääpäisyjä sieltä tuonne. Ja pahimmillaan toteutettuna ihan vain sen vuoksi, että vuosikirjaan voidaan kirjoittaa hienoja korulauseita, miten meillä panostetaan henkilöstön työkykyyn.

Positiivista on se, että asioiden parantamiseksi on tehtävissä paljonkin. Se vaatii yrityksessä jokaisen panostusta, itsensä sivuun laittamista, välillä joukkueen puolesta kiekon eteen hyppäämistä ja positiivista suhtautumista muutokseen. Vain muutoksen avulla löydämme uusia mahdollisuuksia hakea kasvua, jota yritykset menestyäkseen tarvitsevat.

Kirjoittaja: Jari Puranen

Edit: Katriina Karkulehto

www.onniaservices.fi