Ajankohtaista

UUTTA: EASI työkäyttäytymis- ja motivaatiokartoitus

Miten motivoida ja motivoitua? Miten ymmärtää erilaisuutta? Miten viestiä ja toimia laadukkaasti vuorovaikutuksessa? Miten saada yksilöt ja tiimit loistamaan ja innostumaan työssään? Miten tunnistan oman tyylini ja toimin suhteessa muihin?

Näitä kysymyksiä nousee säännöllisesti työssäni, kun tuen johtajia ja esihenkilöitä ihmisten johtamisessa, tiimejä sujuvan yhteistyön aiheissa ja yksilöitä henkilökohtaisessa kehittymisessä.

Jos koet, että sinulle tai tiimillesi olisi hyödyllistä pureutua näihin asioihin syvällisemmin…

  • nykyhetken toimintatyyli ja motivaatio työssä
  • omat vahvuudet ja kompastuskivet
  • vuorovaikutusosaaminen
  • tiimityön ja yhteistyön sujuvuus
  • erilaisten käyttäytymistapojen ymmärtäminen
  • johtajuuden lujittaminen
  • henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

… niin otathan yhteyttä❗️

Palveluissani on nyt uutena oivalluttava ja luotettava kehittämistyökalu johtamisen ja kehitystyön tueksi. Sen avulla voi mm. selvittää ihmisten työkäyttäytymis- ja motivaatiotyylin nopeasti, kartoittaa tiimien potentiaalin ja auttaa yhteistyön ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.

Kysy lisää EASI työkäyttäytymis- ja motivaatiokartoituksesta sekä valmennuksista. Vastaan enemmän kuin mielelläni!

t: Master EASI sertifioitu coachisi

Katriina Karkulehto

p. 0505828999,