Ajankohtaista

Kirkas ja puhutteleva strategia: Uusi palvelumme!

Epävarmoina aikoina selkeän ja uskottavan strategian tärkeys korostuu kaikissa organisaatioissa, jokaisella toimialalla. Se innostaa, motivoi ja luo turvallisuuden tunnetta. Hyvä strategiaprosessi on jo itsessään voimauttava ja epävarmuuksia hälventävä tarjoten mahdollisuuden ilmaista niin unelmia kuin pelkoja. Strategia luodaan päätöksentekoa varten, mutta myös yhdistämään ihmisten ajatuksia ja toimintaa kohti yhteistä päämäärää.

Olemme jäsentäneet ketteriä ratkaisuja strategiatyön kehittämiseksi ja minulla on ilo kertoa uudesta yhteispalvelusta Skillmotorin Iiro Jussilan kanssa!

Tarjoamme asiakkaillemme strategian kirkastamiseen ja sanoittamiseen keskittyvää valmennusta, joka yhdistää henkilökohtaiset vahvuutemme strategisen johtamisen, kehittämisen ja toimeenpanon asiantuntijoina.

Valmennuksemme sisältää seuraavat kriittiset strategiatyön pisteet:

  • Teemme analyysin, joka jäsentää strategianne sisällölliset ja viestinnälliset vahvuudet sekä kehitystarpeet.
  • Työskentelemme strategianne kielen kanssa. Nostamme esiin erilaisia strategiatulkintoja, autamme yhdistämään strategian kieltä ja sanoittamaan sen helposti ymmärrettäväksi.
  • Nostamme katseen organisaationne tulevaisuuteen ja kehittyvään strategiatyöhön. Valmennus lisää tietoa siitä, miten puhutteleva strategia syntyy, milloin se on riittävän kattava ja aito suunnannäyttäjä.

Pari sanaa taustoistamme:

Iiro Jussilan tausta on LUT-yliopistossa, jossa hän on johtamisen professorina tutkinut ja opettanut strategiaa ja erityisesti strategian yhteyttä omistajuuteen, toiminnan tarkoitukseen ja yrityksen arvopohjaan. Hänen valmennustyönsä fokuksessa ovat olleet muun muassa strategian eri tasot, valmistelua, päätöksentekoa ja toimeenpanoa tukevat toimintamallit sekä strategiatyöhön liittyvä työnjako omistajien, eri hallintoelinten ja johtoryhmän välillä.

Oma akateeminen koulutukseni on TkL, KM ja taustani Aalto-yliopistossa strategisen johtamisen ja – viestinnän tutkimuksessa. Työskentellessäni yritysvalmentajana ja liikkeenjohdon konsulttina olen muotoillut strategiakonsepteja ja konsultoinut yrityksiä muun muassa hyvinvoinnin johtamisessa, strategian suunnittelussa ja toimeenpanossa sekä liiketoiminnan kehitysjohtajana uudistanut kasvuyhtiön strategiaa, organisaatiota ja viestintäkonsepteja.

Yhteistä meille on myös strategisen johtamisen psykologisen puolen ymmärtäminen sekä työskentely erityyppisissä asiakasyrityksissä, lukuisilla eri toimialoilla. Teemme työtä sen eteen, että asiakkaidemme strategiat ovat käsitteellisesti johdonmukaisia, taloudellisten, sosiaalisten ja ilmastotavoitteiden kannalta perusteltuja sekä ihmiset huomioivia.

Kiinnostuitko mahdollisuudesta tehdä kanssamme yhteistyötä organisaatiosi strategian kirkastamiseksi? Ota yhteyttä, niin sovitaan aika tapaamiselle!

Katriina Karkulehto

Iiro Jussila

Lue lisää esitteestämme ja nappaa se talteen täältä (pdf): Kirkas ja puhutteleva strategia