Luennot

Täältä pääset tutustumaan Onnian valmentaviin luentoihin. Kuvaukset ovat esimerkkejä toteutuksista. Räätälöimme luentoja myös organisaatiosi tarpeen mukaan. Kysy lisää tai tilaa luento

Yksilön kapasiteetti yrityksen menestystekijänä

Ollakseen tasapainossa ihminen tarvitsee energiaa, rasitusta ja palautumista. Näiden kolmen asian tasapaino on yksilön toimintakyvyn kannalta olennaista. Ne muodostavat ihmisen hyvinvoinnin kokonaisuuden ja vaikuttavat vahvasti myös yrityksen menestykseen.

Yksilön kapasiteetti yrityksen menestystekijänä -luennolla keskitymme erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä yksilön kapasiteetti koostuu?
  • Millaisia valintoja teen arjessa?
  • Miten ja mihin käytän aikaani?
  • Mikä on hyvinvointini tila tällä hetkellä?

Luento antaa osallistujille kokonaiskäsityksen hyvinvoinnin tekijöistä. Luennon aikana osallistujat pääsevät tekemään harjoituksen oman hyvinvoinnin tilasta. Luentoteemat sopivat niin yritysjohdolle kuin koko henkilöstölle.

Kesto: 1 t

Kysy lisää tai tilaa luento

Stressinhallinta ja palautuminen

Luento antaa eväitä psyykkisen kapasiteetin vahvistamiseen käsittelemällä stressiä, sen hallintaa ja erilaisia palautumisen keinoja. Luennolla keskitytään mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Hyvä, paha stressi – mistä on kyse?
  • Stressin aiheuttajat, tunnusmerkit ja vaikutukset
  • Mitä stressille voi tehdä? Oman kuormitustason säätely ja palautumisen merkitys
  • Miten lisään energiatasoja arjessa? Ideoista käytäntöön

Luento sopii esimerkiksi asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville henkilöille, jotka kaipaavat jaksamiseen ja elämänhallintaan liittyviä konkreettisia keinoja ja vinkkejä ennaltaehkäistä stressiä.

Luennolla tehdään yksilökohtaisia harjoituksia.

Kesto: 1,5 t

Kysy lisää tai tilaa luento

Aivotyöläisen ravitsemus

Ruoka tuo energiaa ja ravintoaineita keholle. Erityisesti aivot tarvitsevat tehokkaaseen toimintaan oikeanlaista ravintoa, säännöllisesti annosteltuna.

Aivotyöläisen ravitsemus  -luennolla käsitellään ravinnon merkitystä tehokkaaseen aviotyöläisen toimintakykyyn ja tätä kautta paremaan jaksamiseen ja tuloksiin.

Miten oikealla ravinnolla voidaan parantaa vireystilaa sekä kognitiivisia taitoja, kuten muistamista, uuden oppimista, opitun mieleenpalauttamista sekä keskittymiskykyä merkittävästi?

Tämä valmentava luento sisältää myös harjoitusosion, jonka avulla tarpeelliset ravitsemusmuutokset viedään osaksi omaa arkea ja työpäivää.

Luento sopii esimerkiksi asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville henkilöille, jotka kaipaavat työn tuloksekkaan tekemisen tueksi työkaluja hyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman terveyden edistämiseksi.

Kesto: 1 t

Kysy lisää tai tilaa luento