Toimeenpanokyky – ytimessä hyvinvoiva ja aikaansaava ihminen

Varaa tapaamisaika

Tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisessa korostuvat yhteistyö, vuorovaikutus, ihmisen jaksaminen ja sitä kautta kyky toimia ja saada asioita aikaan. Strategian toteuttamiskyvyn vahvistaminen on yksi merkittävimmistä kilpailueduista. Liiketoiminnan tuloksellinen edistäminen kestävällä tavalla vaatii kestäviä päätöksiä yhteisessä johtajuudessa ja ennen kaikkea sen mukaisia toimia. Menestyksen ydin rakentuu hyvinvoivien ihmisten ja hyvän johtajuuden elementeille.

Tuemme yrityksesi johtajuuden ja liiketoiminnan kehitystä toiminnan ja käyttäytymisen muutoksen tavoin.

Tässä valmennusohjelmassa keskitymme seuraaviin kysymyksiin organisaatiosi näkökulmista:

  • Mitkä tekijät vahvistavat strategian toimeenpanokykyä ja minimoivat haittavaikutuksia?
  • Millainen johtajuus kantaa menestykseen tulevaisuudessa?
  • Miten viedä strategiset tavoitteet käytäntöön?
  • Miten hyvinvointia ja suorituskykyä johdetaan tuloksellisesti?

Valmennusprosessi

Valmennusprosessi on tarkoitettu erityisesti yrityksen johto- ja esihenkilöryhmille. Ohjelman kesto on 4–6 kk ja se sisältää neljä eri jaksoa. Valmennukset toteutetaan kasvokkain tai etänä esimerkiksi Teamsin kautta.

→ Kysy lisää